Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Ο ΜΙΣΕΛΛΗΝΑΣ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ


     «Και εγώ αδελφοί μου, όπου αξιώθηκα και εστάθηκα εις αυτόν τον άγιον τόπον τον αποστολικόν, δια την ευσπλαχνίαν του Χριστού μας, εξέταξα πρώτον δια λόγου σας και έμαθα πώς με την χάριν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού, δεν είσθενε Έλληνες, δεν είσθενε ασεβείς, αιρετικοί, άθεοι, αλλ’ είσθενε ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί…».

     «Τριακόσιους χρόνους μετά την Ανάστασιν του Χριστού μας έστειλεν ο Θεός τον άγιον Κωνσταντίνον και εστερέωσε βασίλειον χριστιανικόν· και το είχαν χριστιανοί το βασίλειον 1150 χρόνους. Ύστερον το εσήκωσεν ο Θεός από τούς χριστιανούς και έφερε τον Τούρκον και του το έδωσε (το Βυζάντιο) δια ιδικόν μας καλόν, και το έχει ο Τούρκος 320 χρόνους. Και διατί έφερεν ο Θεός τον Τούρκον και δεν έφερεν άλλο γένος; Δια ιδικόν μας συμφέρον· διότι τα άλλα έθνη θα μας έβλαπτον εις την πίστιν, ο δε Τούρκος άσπρα (χρήματα) άμα του δώσης κάμνεις ο,τι θέλεις. Και δια να μη κολασθώμεν, το έδωσε του Τούρκου, και τον έχει ο Θεός τον Τούρκον ωσάν σκύλον να μας φυλάει».
Αποσπάσματα από ομιλίες του Κοσμά του Αιτωλού.

     Ο Κοσμάς ο Αιτωλός έδρασε στον ελληνικό χώρο υπό την καθοδήγηση των οικουμενικών πατριαρχών Σεραφείμ Β΄ (1757-1761) και Σωφρονίου Β΄ (1774-1780). Το κήρυγμά του δεν είχε καμμία σχέση με την ελληνική παράδοση, το αντίθετο μάλιστα, ονομάστηκε όμως από το ορθόδοξο κατεστημένο ως ο «μεγαλύτερος μετά την άλωση Έλληνας», «Πατέρας του Νεώτερου Ελληνισμού», «Πατροκοσμάς», «Μεγάλος Διδάχος», «Προφήτης του Γένους» κι ανακηρύχτηκε άγιος το 1961.

     Η πάλαι ποτέ υπερήφανη Ελλάδα των φιλοσόφων, των ποιητών και των επιστημόνων κατάντησε να θεωρεί σήμερα τον εικονιζόμενο περιφερόμενο μοναχό ως τον «μεγαλύτερο των Ελλήνων» και διδάσκαλο του Γένους, που δίδασκε: «Άκουσε, παιδί μου, να σου ειπώ. Η τελεία αγάπη είναι να πουλήσης όλα σου τα πράγματα, να τα δώσης ελεημοσύνη και να πηγαίνης και εσύ να εύρης κανένα αυθέντη να πουληθής σκλάβος. Και όσα πάρης, να τα δώσης όλα. Να μην κρατήσης ένα άσπρο (νόμισμα). Ημπορείς να το κάμης αυτό, να γίνης τέλειος;».

     Ο Κοσμάς γεννήθηκε σ’ ένα χωριό της Αιτωλίας στις αρχές του 18ου αιώνα. Οι απόψεις για τον ακριβή τόπο και χρόνο της γεννήσεώς του διίστανται. Ο πρώτος βιογράφος και σύγχρονός του ήταν ο άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Την πρώτη του στοιχειώδη «μόρφωση» την πήρε από έναν ιεροδιάκονο, τον Γεράσιμο Λίτσικα στη Σιγδίτσα Παρνασσίδας, ενώ στα είκοσί του χρόνια «άρχισε να διδάσκεται τα γραμματικά» από έναν άλλο ιεροδιάκονο, τον Ανανία Δερβισάνο (Κ. Σάθα, «Νεοελληνική Φιλολογία» και «Νέον Μαρτυρολόγιον», σελ. 201.) Μερικά χρόνια αργότερα πήγε στην Αθωνιάδα Σχολή του Αγίου Όρους, όπου έγινε μοναχός κι «έκλαιγε για τις αμαρτίες του δεκαεπτά χρόνους».

     Σχετικά με την μόρφωση, που απέκτησε στο Άγιο Όρος, ο ίδιος ο Κοσμάς λέει το εξής ακατανόητο: «Εγώ από το σχολείο έμαθα τα 24 γράμματα, έμαθα και 5-6 Ελληνικά και έμαθα πολλών λογιών γράμματα, εβραϊκά, τουρκικά, φράγκικα» (Χειρόγραφο 29 Φιλοσοφικής Θεσσαλονίκης, σελ. 262.) Από το κήρυγμά του διαφαίνεται, πως είχε μελετήσει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, τους Πατέρες, τα λειτουργικά βιβλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, απ’ όπου δανείστηκε τα παραδείγματα της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, της αγίας Παρασκευής, των αγίων Ανδρονίκου κι Αθανασίας καθώς και τα Συναξάρια των αγίων. Η «παιδεία» που έλαβε περιελάμβανε λοιπόν όλα αυτά που πρέπει να ξέρει ένας καλός χριστιανός και τίποτε άλλο. Όλα τα παραδείγματα, που ανέφερε στις διδαχές του ήταν παρμένα από την εβραϊκή –χριστιανική– παράδοση κι όχι από την ελληνική. Τα πρόσωπα που μνημόνευε ήταν οι απόστολοι, ο Αβραάμ, άλλες βιβλικές φυσιογνωμίες κ.λ.π.. Ποτέ του δεν έκανε ουδεμία αναφορά στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στους Τραγικούς ή σε ο,τιδήποτε ελληνικό. Αντιθέτως, όποτε μιλούσε για Ελλάδα ή για Έλληνες, εκφραζόταν πάντοτε υποτιμητικά.

     Αφού έφυγε από το Άγιο Όρος –πιθανότατα το 1760- μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, όπου έλαβε οδηγίες και άδεια από τον πατριάρχη Σεραφείμ Β΄ κι άρχισε την προπαγανδιστική του δράση. Η πρώτη του περιοδεία έγινε στην ηπειρωτική Ελλάδα. Το 1774 επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου πήρε νέες οδηγίες και νέα άδεια από τον τότε πατριάρχη Σωφρόνιο Β', για να αρχίσει νέα περιοδεία, αυτή την φορά στα νησιά του Αιγαίου. Από εκεί επέστρεψε στο Άγιο Όρος κι ύστερα από λίγο ξεκίνησε την τρίτη και τελευταία του περιοδεία στην ηπειρωτική Ελλάδα πάλι και στα Ιόνια νησιά. Η αιτία του θανάτου του (1779) παραμένει σκοτεινή, αλλά από πουθενά δεν προκύπτει, ότι οφειλόταν σε τυχόν εθνικό κήρυγμά του ή ιδεολογικούς λόγους. Επισήμως, συνελήφθη και εκτελέστηκε στις 24 Αυγούστου του 1779 στο χωριό Κολικόντασι, κοντά στην πόλη του Βερατίου στην Αλβανία, από τους Τούρκους γιατί τον υποπτεύονταν ως πράκτορα των Ρώσων.

     Σύμφωνα με την παράδοση –για σεβασμό της ημέρας της Κυριακής– πρωτοστάτησε στην αλλαγή της ημερομηνίας του παζαριού από Κυριακή που γινόταν σε Σάββατο. «Το κέρδος, οπού γίνεται την Κυριακήν και κάθε άλλην δεσποτικήν εορτήν, είναι αφωρισμένον και κατηραμένον, και βάνομεν φωτιά εις τα οσπίτια μας και καιόμεθα και ψυχικά και σωματικά» (Διδαχή Α2 , 930, Ι. Μενούνου). Η αλλαγή αυτή ζήμιωσε τους Εβραίους εμπόρους, οι οποίοι φέρονται πως δωροδόκησαν τον Κουρτ πασά, που διέταξε τη θανάτωση η ίσως την απέλασή του. (Μ. Γκιόλια, «Ο Κοσμάς Αιτωλός», σελ. 247.)

     Ο Νικόδημος ο Αγιορείτης αποκαλύπτει κάτι πολύ σημαντικό, διαφορετικό από αυτά, που προπαγανδίζονται για τον Κοσμά: «Ο αποστολικός ούτος διδάσκαλος, ποτέ δεν άνοιξε στόμα να ειπή λόγον εναντίον των Εβραίων ούτε εις την Θεσσαλονίκην, ούτε εις Καστορίαν, ούτε εις τα Ιωάννινα, ούτε εις κανένα άλλο μέρος, όπου ήσαν Εβραίοι, αλλά μόνον τους χριστιανούς εδίδασκε να πολιτεύωνται ωσάν χριστιανοί». Αυτό ελέγχεται ως ακριβέστατο και από την τρίτη διδαχή του Κοσμά, στην οποία αναφέρεται: «Όσοι αδικήσατε ή χριστιανούς ή Τούρκους ή Εβραίους, ή Φράγκους, να δώσετε το άδικον οπίσω, διατί είναι κατηραμένον και δεν βλέπετε προκοπήν» (Κ. Σαρδελή, ΙΓ Πάτρια.) Σε όλες τους τις συναλλαγές οι Έλληνες θα έπρεπε να «πηγαίνουν με το σταυρό στο χέρι», έρμαια των αδικιών όλων των άλλων· εισήγαγε έτσι τον αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των Ελλήνων.

Η εβραιοχριστιανική «φιλοσοφία» των διδαχών του

     Ο Κοσμάς ως κύριο τρόπο δράσης ανάμεσα στους Έλληνες είχε το προπαγανδιστικό κήρυγμα, διδαχή, όπως ονομάστηκε από τους χριστιανούς. Ο λόγος του, που δεν διέθετε μεγάλη ποικιλία, με την πάροδο του χρόνου απέκτησε τυποποιημένη μορφή. Δεν έγραφε, ούτε αποστήθιζε τις ομιλίες του, αλλά κρατούσε ένα «σκελετό» και τροποποιούσε την ομιλία ανάλογα με τις περιστάσεις. Συνήθως επαναλάμβανε 3-4 τύπους διδαχών, τους ίδιους πάντα. Ας εξετάσουμε ενδεικτικά μερικές διδαχές του:

     «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην και πάντα τα εν αυτοίς, λέγει ο προφήτης Μωυσής πεφωτισμένος εκ πνεύματος αγίου εις την αγίαν και ιεράν γραφήν. Τον παλαιόν (καιρόν), χριστιανοί μου, εγίνοντο καλοί οι άνθρωποι». Μιλάει για τον Αβραάμ και τον Ισαάκ, που εξέδιδαν τις γυναίκες τους, τον Λωτ, που συνευρέθη με τις θυγατέρες του, τη Θάμαρ, που συνευρέθη με τον πεθερό της για ένα δακτυλίδι κ.λ.π..

     «Ερευνάτε τας γραφάς, ότι εν αυταίς ευρήσετε ζωήν αιώνιον». Το «ερευνάτε τας γραφάς» το αντέγραψε από τον Ιησού. Αναφερόμενοι κι οι δύο στις γραφές εννοούσαν την Παλαιά Διαθήκη· η Καινή δεν είχε γραφεί ακόμη. Κανένας τους δεν είπε ερευνάτε τον Όμηρο ή ερευνάτε τον Επίκουρο ή τον Δημόκριτο ή τον Ηράκλειτο κ.τ.λ., το οποίο θα έλεγαν, εάν κήρυτταν κάτι, που να είχε σχέση με τον Ελληνικό Πολιτισμό.

     «Καλύτερα, αδελφέ μου, να θανατώσης εκατό ανθρώπους βαπτισμένους, παρά να αφήσης ένα παιδίον αβάπτιστον να αποθάνη» (Παπά-Αρσενίου Βλιαγκόφτη, ΙΓ Πάτρια).

     Ο Κοσμάς εναντιωνόταν στους παραδοσιακούς χορούς και στα τραγούδια και δίδασκε: «Ψάλτες να παίρνετε στους γάμους» (Παπά-Θεόδωρου Ζήση, ΙΓ Πάτρια).

     «Είναι μεγάλη ευλογία να κάμετε το παιδί σας καλόγηρο» (ως ανωτέρω). Αρκεί να μην πάρει όπλο και πολεμήσει τους Τούρκους.

     Στα κηρύγματά του περιλάμβανε αρκετή μεταφυσική τρομοκρατία: «Ω τι φόβον και τρόμον ηθέλαμεν έχει δια τον Άδην, αν ήτο ν’ ακούαμεν τες ελεεινές φωνές των εκεί κολαζομένων. Ανάμεσα εκεί εις τες φλόγες του Άδου, αναστενάζουσιν οι άθλιοι αμαρτωλοί, κλαίουσι, βρυχώνται χειρότερα από τα ζώα... Τα δάκρυα οπού χύνουσι, τους αυξάνουσι περισσότερον τες φλόγες του Άδου. Και τι ζωή θέλει είσθαι εκείνη του αμαρτωλού να κατακαίεται πάντοτε εις ένα τέτοιον πυρ, όπου σύγκρισιν με άλλο δεν έχει;» («Πατρικαί νουθεσίαι αγ. Κοσμά Αιτωλού», Άγιον Όρος, κεφ. στ.).

     Πολυδιαφημισμένη από τους ελληνορθόδοξους είναι η διδαχή: «Είναι προτιμώτερο να έχει κανείς σχολείο στον τόπο του, παρά βρύσες και ποτάμια». Κανείς τους όμως δεν διαβάζει και τη συνέχεια: «Σκοπός του σχολείου είναι να διδάξει, τι είναι Θεός, τι είναι άγγελοι, δαίμονες, κόλαση, παράδεισος».

     Όλα τα σκοτεινά βυζαντινά χρόνια το πατριαρχείο, το οποίο έλεγχε πλήρως την παιδεία των Ελλήνων, επέτρεπε να διδάσκονται μόνο το Ψαλτήρι κι η Οκτώηχος. Για τέτοια σχολεία μιλούσε κι ο Κοσμάς. Ούτε καν σκεφτόταν σχολεία, που θα δίδασκαν επιστήμες, αρχαίους συγγραφείς ή οτιδήποτε άλλο σχετικό. Αυτά κυνηγιώνταν κι έκλειναν -όχι από τους Τούρκους, αλλά- από το πατριαρχείο. (Βλ. «Η ιερά εξέταση του Γρηγορίου Ε΄».) Ο Κοσμάς ήταν σαφής: «Το σχολείο ανοίγει τες εκκλησίες, το σχολείο ανοίγει τα μοναστήρια» (Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγ. Καντιώτη, «Κοσμάς ο Αιτωλός», εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο Σταυρός», σελ. 142 και 209).

     «Ο Τούρκος δεν βλάπτει την Πίστιν».Πολλές υπερβολές γράφτηκαν για τον Κοσμά Αιτωλό, προκειμένου να αποκρυβεί η από το πατριαρχείο κατευθυνόμενη αντεθνική του προπαγάνδα και να υποστηριχθεί –ψευδώς– πως δήθεν επιτελούσε εθνικό έργο.

     Υποστηρίζεται για παράδειγμα, ότι ο Κοσμάς μύησε πολλούς στην επαναστατική ιδέα κι ανάμεσά τους τον Κατσαντώνη στα 1777 (Φ. Μιχαλόπουλος, «Κοσμάς ο Αιτωλός», σελ. 57, 58, 66). Ο αργότερα ονομαστός Κλέφτης όμως, ήταν τότε νήπιο· γεννήθηκε μεταξύ 1770 και 1773. Το πατριαρχείο ήταν κάθετα αντίθετο με τις επαναστατικές ιδέες, γι’ αυτό και αφόρισε τους επαναστάτες και την Επανάσταση του ’21. Στέλνοντας τον Κοσμά Αιτωλό στην Ελλάδα επεδίωκε με την ανθελληνική, παθητική και χριστιανική μορφή της διδασκαλίας του να σβήνει άμεσα κάθε εμφανιζόμενη ελληνική επαναστατική φλόγα.

     Ο Κοσμάς δεν αρκούνταν στη σιωπή, αλλά συμβούλευε καθαρά υποταγή στον Τούρκο κατακτητή. Δεν ήθελε να έχει σχέση με την Ελλάδα, ούτε με καμμία άλλη πατρίδα, τόνιζε πως πατρίδα όλων είναι ο ουρανός και συνιστούσε στους Ρωμιούς να παραμείνουν υποταγμένοι στους Τούρκους, που ήρθαν για να διαφυλαχθεί η ορθόδοξη πίστη από την εκ δυσμών απειλή. Συνιστούσε ακόμα να προσεύχονται οι χριστιανοί, για να φωτίζει ο Θεός τον βασιλιά και τους «ζαπιτάδες», ώστε «να κυβερνούν τον κόσμο με πραότητα και δικαιοσύνη».

     «Απολαύστε» αντιεπαναστατικές κι αντεθνικές διδαχές του Κοσμά:

• «Σας λυπάμαι για την περηφάνεια, οπού έχετε. Το ποδάρι μου εδώ δεν θα ξαναπατήση. Και εάν δεν αφήσετε αυτά τα πράγματα που κάνετε, την αυθαιρεσία και ληστεία, θα καταστραφήτε. Σε κείνο το κλαρί, που κρεμάτε τα σπαθιά σας, θά 'ρθη μια μέρα που θα κρεμάσουν οι γύφτοι τα όργανά τους» (ελέχθη στο χωριό Άγιος Δονάτος Σουλίου, από το βιβλίο «Κοσμάς ο Αιτωλός» του Αυγ. Καντιώτη.)

• «Εμείς, χριστιανοί μου, δεν έχομεν εδώ πατρίδα... Δια τούτο και ο Θεός μας έβαλε τον νουν εις το επάνω μέρος, δια να στοχαζώμεθα πάντοτε την ουράνιον βασιλείαν, την αληθινήν πατρίδα μας» (Διδαχή Α , 1, Ι. Μενούνου).

• «Και βαθμοφόροι Τούρκοι μου παρέχουν τώρα την προστασίαν των. Ο καθείς από αυτούς επιζητεί την παρουσίαν του ιερωμένου εις τα χωριά, όπου έχουν τα φέουδά των, διότι ούτος παρακινεί τους Έλληνας να φέρωνται νομοταγώς και να πληρώνουν τα δικαιώματα εις τους φεουδάρχας των» (Κ. Μέρτζιου, «Το εν Βενετία», σελ. 6). Στη διδαχή αυτή φαίνεται καθαρά ο ρόλος του κλήρου κατά την Τουρκοκρατία. Στο χειρόγραφο 12 της Μονής Λευκοπηγής αναγράφεται, ότι ο Κοσμάς παρακίνησε τους οπλοφόρους από τους ακροατές του να παραδώσουν τα όπλα «εις τους ζαπιτάδες» (Φ. Μιχαλόπουλος, «Κοσμάς ο Αιτωλός», σελ. 271).

• «Να ρίψετε τ’ άρματα και να ελπίζετε εις τον Θεόν» (Παπά-Αρσενίου Βλιαγκόφτη, ΙΓ Πάτρια).

«Προφητείες» στα όρια της γελοιότητας

     Είναι αδύνατον στον άνθρωπο να πετάξει ένα νόμισμα στον αέρα και να υπολογίσει με ακρίβεια από ποια πλευρά του θα πέσει στη γη κι αυτό, γιατί οι δυνάμεις, που ασκούνται κατά την πορεία του νομίσματος από το χέρι έως την γη είναι άπειρες και διαφορετικές μεταξύ τους. Για τον ίδιο λόγο δεν μπορεί κανείς να «προφητεύσει» τους αριθμούς του λαχείου κ.λ.π.. Αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπολογίσει από ποια πλευρά θα σταθεί το νόμισμα, πως μπορεί να υπολογίσει τι θα γίνει μετά από πολλά χρόνια; Κι όμως, οι χριστιανοί άγιοι το καταφέρνουν. Πολυδιαφημισμένες είναι στην προκειμένη περίπτωση οι «προφητείες» του Κοσμά του Αιτωλού, ορισμένες όμως από τις οποίες φθάνουν στα όρια της γελοιότητας. Απολαύστε μερικές δειγματοληπτικά:

• «Ή τρεις μέρες, ή τρεις μήνες, ή τρία χρόνια θα βαστάξει.»
Προφητεία είναι αυτή;

• «Θα δείτε σαράντα άλογα να τα δένουν σε ένα παλούκι».

• «Θα βάλουν φόρο στις κότες και στα παράθυρα».

• «Θα 'ρθει ξαφνικά ή το βόιδι στο χωράφι, ή το άλογο στ’ αλώνι».

• «Θα 'ρθει καιρός, που θα φέρει γύρες ο διάβολος με το κολοκύθι του».

• «Ένα ψωμί θα χαθεί το μισό κι ένα ολόκληρο».

• «Να έχετε τρεις θύρες· αν σας πιάσουν τη μια, να φύγετε από την άλλη».
Περισσεύει μία!

• «Θα 'ρθει καιρός, που θα ζωστεί ο τόπος με μια κλωστή».
Οι ελληνορθόδοξοι απολογητές προπαγανδίζουν, ότι έτσι είναι τώρα ο κόσμος με τα καλώδια του τηλέγραφου και των τηλεφώνων. Αυτά δεν υπάρχουν βέβαια, καθ’ ότι βρισκόμαστε στην εποχή των ασύρματων επικοινωνιών και μιλάμε με κινητά μέσω δορυφόρων.

• Υπερήφανοι για την επίσκεψή του στην περιοχή τους το 1775 οι κάτοικοι της Αρναίας Χαλκιδικής ανήγειραν παρεκκλήσι, στο οποίο εντοίχισαν πινακίδα, σύμφωνα με την οποία ο άγιος Κοσμάς έδωσε την προφητεία: «Όλος ο ντουνιάς θα ταραχθεί, αλλά οι ποδιές του Χολομώντα δεν θα ταραχθούν».

     Ας εξετάσουμε τώρα τις...«επιστημονικές» γνώσεις του Κοσμά σε θέματα, που δεν χρειαζόταν να κάνει προφητείες:

• «Ο ήλιος και το φεγγάρι και τ’ άστρα είναι κολλημένα εις τον ουρανόν και ο ουρανός γυρίζει μαζί με τον ήλιον... Όπου πηγαίνει ο ήλιος εκεί γίνεται ημέρα» (Χειρόγραφο 12 Λευκοπηγής, σελ. 31).
Σκοτάδι γίνεται εκεί, που διδάσκονται τέτοιες ανοησίες.

• Όταν ο γάμος γίνεται όχι όπως θέλει ο Θεός αλλά ο Διάβολος, τότε πεθαίνει κάποιος από τους συζύγους, «και παιδιά κάμνουν και εκείνα όλα κορίτσια, στραβά, κουτσά, λωλά, αναποδιασμένα». (Έκδοση Αποστολιά, σελ. 74.) Τα κορίτσια εξομοιώνονται με τα παιδιά με αναπηρίες.

• «Και από τον καιρό οπού έκαμεν ο πανάγαθος Θεός τον κόσμον είναι επτά χιλιάδες και διακόσιοι ογδοήντα οκτώ χρόνοι» (Διδαχή Α2 , 19, Ι. Μενούνου). Δηλαδή ο Θεός κατασκεύασε τον κόσμο περί την 6η χιλιετία π.Χ.. Τα ίδια πάντως υποστηρίζει κι η επίσημη Εκκλησία σήμερα.

• «Να μην τρώγωμεν οψάρια τες Τετράδες και τες Παρασκευές, ότι είναι μεγάλη αμαρτία, και όποιος τρώγει να ηξεύρη, ότι σταυρώνει τον Χριστόν» (Διδαχή Α2 , 930, Ι. Μενούνου).

• «Πάλιν εσύ, γυναίκα, έχεις περισσότερον χρέος από τον άνδρα να ανατρέφεις τα παιδιά σου και να τα νουθετάς εις τα καλά έργα. Όταν το παιδί σου σηκώνεται το ταχύ από τον ύπνον και ευθύς σου γυρεύει ψωμί, εσύ μη του δώσεις, αλλά επάρε το και πήγαινέ το εις την εικόνα του Χριστού και ειπέ του: Εγώ παιδί μου ψωμί δεν έχω, ο Χριστός μας έχει. Έλα κάμε το σταυρόν σου να τον προσκηνύσωμεν και να τον παρακαλέσωμεν να μας δώσει. Και έτσι συνηθίζει το παιδί από μικρόν εις το καλόν» (Διδαχή Α2 , 935, Ι. Μενούνου). Χριστιανικές παιδαγωγικές μέθοδοι ψυχολογικής βίας.

Πατροκοσμάς και εκπαίδευση

     Γίνεται μεγάλος λόγος για την προσφορά του Κοσμά του Αιτωλού στην ελληνική εκπαίδευση και μέσω αυτής στην υπόθεση της εθνεγερσίας. Ο μύθος αυτός είναι ισάξιος του μύθου της Αγίας Λαύρας (τα γεγονότα της οποίας διαψεύδει ο ίδιος ο Π. Π. Γερμανός αλλά τα θεωρεί αληθή η Εκκλησία). Γιατί ήταν το σχολείο χρήσιμο στους Έλληνες κατά τον Κοσμά; Μήπως για να αποκτήσουν επιτέλους οι ραγιάδες εθνική ταυτότητα; Μήπως για να μάθουν την ιστορία τους και να καταλάβουν ποιοί είναι; Μήπως για να μάθουν την ελληνική γλώσσα ώστε να γνωρίσουν από κοντά την ελληνική σκέψη; Τίποτε απ' αυτά. Όπως ο ίδιος επισημαίνει σε πολλά σημεία των λόγων του, μοναδικός σκοπός του σχολείου είναι η κατανόηση του ευαγγελίου, η γνωριμία με τα μυστήρια της θρησκείας και ο δρόμος προς το μοναστήρι. Αυτή άλλωστε ήταν και η επικρατούσα άποψη του πατριαρχείου αλλά και του Γρηγορίου του Ε'.

     Ας δούμε όμως το εκπαιδευτικό όραμα του Κοσμά όπως φαίνεται μέσα από τα δικά του λόγια...

     1. Ο ρόλος του σχολείου πρέπει να είναι θρησκευτικός και να προετοιμάζει τον άνθρωπο για το μοναστήρι: «Να μαζευθήτε όλοι να κάμετε ένα σχολείον καλόν, να βάλετε και επιτρόπους να το κυβερνούν, να βάνουν διδάσκαλον να μανθάνουν όλα τα παιδιά γράμματα, πλούσια και πτωχά. Διότι από το σχολείον μανθάνομεν τι είνε Θεός, τι είνε Αγία Τριάς, τι είνε Άγγελοι, δαίμονες, παράδεισος, κόλασις, αρετή, κακία· τι είνε ψυχή, σώμα κ.λ.π. Διότι χωρίς το σχολείον περιπατούμεν εις το σκότος· από το σχολείον ανοίγει το μοναστήριον» (Διδαχή Α΄).

     «Και αν δεν σπουδάσης τα ελληνικά, αδελφέ μου, δεν ημπορείς να καταλάβης εκείνα οπού ομολογεί η Εκκλησία μας. Καλύτερον, αδελφέ μου, να έχης ελληνικόν σχολείον εις την χώραν σου, παρά να έχης βρύσες και ποτάμια· και ωσάν μάθης το παιδί σου γράμματα, τότε λέγετε άνθρωπος. Το σχολείον ανοίγει τας εκκλησίας· το σχολείον ανοίγει τα μοναστήρια» (Διδαχή Ε΄).

     2. Το σχολείο έχει σαν σκοπό τη γνωριμία με την ορθοδοξία: «Διατί πάντα εις τα σχολεία γυμνάζονται οι άνθρωποι και ηξεύρουν και μανθάνουν το τι εστί ο Θεός, το τι είνε οι άγιοι άγγελοι, τι είνε οι καταραμένοι δαίμονες και το τι είνε η αρετή των δικαίων. Το σχολείον φωτίζει τούς ανθρώπους. Ανοίγουν τα ομάτια των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών να μανθάνουν τα μυστήρια». (Διδαχή ΣΤ΄).

     3. Οποιαδήποτε γνώση εκτός της ορθοδοξίας είναι του Διαβόλου: «Έμαθα και πέντε εξ ελληνικά και έμαθα πολλών λογιών γράμματα, εβραϊκά, τουρκικά, φράγκικα και από όλα τα έθνη, με την χάριν του Χριστού μας και πολλά τα εδιάβασα. Και όλα τα εθνικά κάλπικα τα ηύρα· όλα ευρέματα και σπέρματα του Διαβόλου, και κατά αλήθειαν, αδελφοί μου, τόσον τα εμελέτησα τα γράμματα». (Διδαχή Η΄).

     4. Όσο για τις υπόλοιπες γνώσεις...: «Ωσάν εξέπεσεν το πρώτον τάγμα και έγιναν δαίμονες, τότε επρόσταξεν ο πανάγαθος Θεός και έγινεν ο κόσμος ούτος. Και από τον καιρόν οπού έκαμε τον κόσμον είνε 7288 χρόνοι.... Ο ήλιος, η σελήνη και τα άστρα είνε κολλημένα εις τον ουρανόν». (Διδαχή Α΄).

     Αυτό ήταν το εκπαιδευτικό όραμα του Κοσμά του Αιτωλού. Να ανοίξουν σχολεία όπου οι χριστιανοί (όχι οι «μιαροί» Έλληνες) να μαθαίνουν ελληνικά ώστε να καταλαβαίνουν το ευαγγέλιο (περί ιστορίας ουδείς λόγος), να μάθουν την ορθόδοξη πίστη και να προετοιμαστούν για το μοναστήρι. Το σχολείο αντιμετωπίζεται από τον Κοσμά σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της ορθοδοξίας και όχι του έθνους, έννοια η οποία απουσιάζει παντελώς από τις διδαχές του. Για τον Κοσμά η εκπαίδευση είναι ένα εργαλείο κατήχησης στην ορθοδοξία και τίποτε παραπάνω.

     Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι το εξής: Από ποιό σημείο των διδαχών του Κοσμά του Αιτωλού προκύπτει ο εθνικός ρόλος της εκπαίδευσης; Απάντηση δεύτερη: Από πουθενά...

     Εν κατακλείδι το κήρυγμα του Κοσμά του Αιτωλού δεν έχει καμία σχέση ούτε με το έθνος, ούτε με ανεξαρτησίες, ούτε με επαναστάσεις ούτε με τέτοια άλλα «αιρετικά» ζητήματα. Δεν τον ενδιέφερε η αποτίναξη της δουλείας την οποία θεωρούσε ο ίδιος «θεόσταλτη» και «προς το συμφέρον μας», επειδή δεν πείραξε την πίστη μας αλλά μάλλον τον απασχολούσαν περισσότερο να μην ξυρίζονται οι άντρες: «Και εγώ βλέπω εδώ και είνε εξήντα και ογδοήντα χρονών γέροντες, και ακόμη ξυρίζονται. Δεν το εντρέπεσθε να ξυρίζεσθε; Δεν ήξευρεν ο Θεός οπού έδωκε τα γένεια;» (Διδαχή Α΄).

     Αυτό είναι το «εθνικό» έργο του Κοσμά του Αιτωλού που τον επέβαλλε η μυθοπλασία της εκκλησίας (μαζί με πάμπολλους άλλους) σαν «εθνικό ήρωα»...

ΠΗΓΗ: http://www.pare-dose.net/2945#ixzz4VwookwTb

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΚΑΝΔΑΛΗΘΡΟΝ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ Η ΝΕΑ ΣΙΩΝ


Η εσπερινή περιδιάβασις του χιονοσκεπούς λόφου είχε ολοκληρωθεί επιτυχώς.Η τολμηρά επιχείρησις εγκεφαλικής οξυγονώσεως εστέφθη από τας δάφνας της ψυχικής αναζωπυρώσεως.Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά.Η τρυφερά συνοδεία της λατρεμένης μου σκύλας,παντός καιρού,εξασφαλίζει κραταιώς την πολυσχιδή ανανέωση των κυττάρων ενός κουρασμένου υπερήλικος.Στο κελλίον, αναμένουν πάντα, καρτερικά, τα απαραίτητα πολεμοφόδια επιβιώσεως των εσχατόγηρων.Επί της γλίσχρου τραπέζης.Παξιμαδάκια,γιαουρτάκι καί ένα ημιγεμές ποτήρι.. ληγμένου γάλακτος.Βραδυνό ,προκλητικώς δαψιλές γεύμα σε χαλεπές εποχές κρίσεως..

Οί Γέροντες στρέφουν την επιμέλεια καί την περιέργεια των ανησυχιών τους,ανέκαθεν στα μακρινά περασμένα.Είναι κλασικό χαρακτηριστικό τους.Πρώτον,διότι δεν έχουν καί πολλές στροφές να διανύσουν στον υπολειπόμενο χωρόχρονο.Η κλεψύδρα αδειάζει ραγδαίως.Καί δεύτερον ,γιατί η ματιά τους,συνήθως, στο χθές είναι ποικιλοτρόπως ακονισθείσα καί δοκιμασθείσα ανηλεώς,άρα εναργέστατη καί γιά το αύριο,που δεν είναι τίποτα άλλο,από το χθές ,απλώς μεταμφιεσμένο.

Το ερέθισμα γιά την καταγραφή ορισμένων σκέψεων,προσφέρει αείποτε,ένα αντικείμενο,ξεχασμένο,παρατημένο,δίπλα στο κυκλοτερές πιάτο με το φτωχικό γιαουρτάκι.Ένα μικρό βιβλίο.Εφόσον υπερβαίνεται δυσκόλως ο σατανικός πειρασμός πυρπολήσεως των σελίδων του,γιά την απόκτηση φυσικής θερμότητος,στο παγωμένο κελλίον,ανοίγει η προοπτική μελέτης του.Μία αλαζονική πολυτέλεια,αλλά η τροφή των στοχασμών,απαιτεί υπεράνθρωπες θυσίες.Αλλά υπήρξα ανέκαθεν ριψοκίνδυνος.Κασκαντέρ..
.
Το βιβλίο είχε τον τίτλο ..Βυζαντινή Ιδεολογία..εκπονηθέν από την γνωστή καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας Ελένη Γλυκάτζη Αρβελέρ.Σπεύδω να προκαταλάβω την κρίση σας.Πέρα από το άφευκτον γεγονός,ότι η σεβασμία Καθηγήτρια είναι σχεδόν συνομήλικη μου,δεν ηδυνήθην να εντοπίσω έτερον κοινόν στοιχείον συμπτώσεως με το φάσμα των ιστορικών της θεωρήσεων.Με εξαίρεσιν , την αμφοτέρωθεν εμμονικήν,γεροντόπληκτον έφεσιν προσηλώσεως στις διαφορετικές οπτικές ερμηνευτικών προσπελάσεων γιά το εν θέματι ιστορικόν ζήτημα.Ένας δια ζώσης διάλογος μαζί της θα ήταν μία λαμπρή ευκαιρία θεωρητικών,διαλεκτικών συρράξεων,αλλά επειδή,ενδεχομένως,φεύ.. λίαν συντόμως θα συναντηθώ με την μαντάμ συγγραφέα στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ,μεταθέτω σκοπίμως την ζωντανή,συναρπαστικήν αντιπαράθεσιν στον.. άλλο κόσμο,μακριά από τα φώτα καί τους προβολείς βροτογόνων περιέργων ακροατών..

Συνοψίζω,εν αδραίς γραμμαίς, τις βασικές θέσεις της σεπτής κυρίας Ελένης,σχετικώς με την περιβόητον Βυζαντινήν περίοδον..

Το Βυζάντιο υπήρξε η μεταμορφωθείσα συνέχεια τού αρχαίου Ελληνισμού καί του πολιτισμού του.Μία γέφυρα του ιδίου Έθνους,μεταξύ της αρχαιότητος καί της συγχρόνου εποχής..Κατά την θέαση της,η γλωσσική κοινή εγγύτης ,το τεκμηριώνει..

Απετέλεσε την μεσαιωνική εξελληνισμένη Αυτοκρατορία,από την εποχή του Κωνσταντίνου,ιδίως από την ίδρυση της Πόλης 330 μ.Χ μέχρι την οθωμανική της κατάλυση 1453..

Η Κωνσταντινούπολις καί ο συμβολισμός της,συνιστά την εθνοπολτιστική, θρησκευτική κοιτίδα του Γένους.Από τας Αθήνας,την Ρώμην,καί την Ιερουσαλήμ,ως ενδιάμεσους σταθμούς πορείας.

Ο Βυζαντινισμός καί τα βασικά του ιστορικά συστατικά ,Ελληνισμός καί χριστιανική Ορθόδοξος Εκκλησία συγκροτούν τα διαιώνια επερείσματα της γνησίας ταυτότητος της Ρωμιοσύνης καί της Ελληνοσύνης.

ΕΞΕΛΕΓΞΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ.

Είναι κοινώς παραδεκτόν,ότι η ανατολική ρωμαική Αυτοκρατορία καί ουδέποτε αποκληθείσα εκ των συγχρόνων της,ως Βυζαντινή,είναι η απόρροια της αρχήθεν ρωμαικής.Η προσωνυμία Βυζαντινή ,γιά εκείνη την μακράν ιστορικήν περίοδον,επινοήθηκε τον 16ο αιώνα από καθολικούς Μοναχούς,οί οποίοι μελετώντας τους διαφόρους σταθμούς της ελληνικής γραμματείας,φτάνοντας στα.. βυζαντινά κείμενα,διαπίστωσαν μία εύλογη ιδιορρυθμία,καί μη θέλοντας να την ταυτίσουν με την αρχαία ελληνορωμαική καί δυτική, εχάλκευσαν το ρηθέν όνομα,εξ αφορμής της αρχαίας αποικίας του Βύζαντος,συμπηχθείσα από Μεγαρείς Έλληνες κατά τον 7ο αιώνα π.Χ.,επί των ερειπίων της οποίας,ο Κωνσταντίνος έχτισε την φερώνυμον πόλιν του,στον 4ο αιώνα μΧ..Σε αυτό το αναντίλεκτον σημείον,προφανώς η κυρία Ελένη συμφωνεί.....

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΓΑΙ

Στα 146 π.Χ η Ρώμη επισφραγίζει την στρατιωτική καί πολιτική κυριαρχία της στον διχασμένο καί ηδη παρηκμασμένο ελληνιστικό κόσμο.Η μητροπολιτική Ελλάδα καί οι παρυφές της,μεταβάλλονται σε επαρχίες της ακαθέκτως,εξαπλουμένης, Ρωμαικής εξουσίας.Παρά ταύτα, όχι μόνον στην ηπειρωτική Ελλάδα αλλά καί στην Ανατολή,στις ακτές της ανατολικής Μεσογείου,στην Μέση Ανατολή,ο ελληνικός πολιτισμός καί η ελληνική γλώσσα,παραμένουν  κυρίαρχα στοιχεία κοινής αναφοράς καί στοιχειώδους συννενοήσεωςκαίτοι η λατινική καθιερώνεται ως επίσημη διοικητική γλώσσα.Θα λέγαμε οτι τα ελληνικά ήσαν τότε τα..αγγλοαμερικανικά της εποχής,ποθητά γιά τις μορφωμένες τάξεις,καί αναγκαία οδός ευρυπτύχου συναλλαγής γιά όλα τα στρώματα των κατακτηθέντων υπό της Ρώμης ,λαών,οί οποίοι τελούσαν ακόμα υπό την ακτινοβολίαν των πολιτιστικών επιδράσεων της ελληνιστικής δυναμικής.Σε αυτό συμφωνεί,προφανώς η κυρία Ελένη..

Στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες,ιδίως στους λαούς της ρωμαικής Ανατολής, δεσπόζει στον θρησκευτικό τομέα το φαινόμενο του συγκρητισμού.Η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου,έφερε σε ώσμωση την ελληνική θρησκεία με θεολογικά καταπιστεύματα καί πολύχρωμες παραδόσεις των ιθαγενών πληθυσμών.Αποτέλεσμα η εμφάνισις θρησκευτικών ρευμάτων,στον πυρήνα των οποἰων διακρίνονταν κράματα ετερόκλητων θεωρειών καί κοσμοειδώλων. Νεοπλατωνισμός, Μιθρατισμός, Ιουδαισμός καί παλαίφατες παγανιστικές εθιμοπραξεολογίες διαφόρων φύλων,ενώνονται αλλά καί συγκρούονται σε μία πάμμεικτη χοάνη..

Από τις αρχές του 3ου αιώνος μ.Χ,η ρωμαική Αυτοκρατορία ,γιά να εδραιώσει ένα επιφανειακώς ενιαίο ιδεολογικό αφήγημα καί κοινό θρησκευτικό μύθο στους ετερογενείς λαούς,εγκαταλείπει την πατρώα ρωμαική θρησκεία καί την ανεξίθρησκη ως προς τους άλλους πολιτική της,ως όργανο κατακτητικής εξελέγξεως καί πειθηνίου αφομοιώσεως καί στρέφεται σε ανατολίτικες προοπτικές.Το κέντρο γεωπολιτικού βάρους,λόγω εξωτερικών απειλών,από βορρά καί εξ ανατολών, έχει μετατοπισθεί  στο στρατηγικό μεταίχμιο μεταξύ Ανατολής καί Δύσεως.Από τη εποχή του Κωνσταντίνου 312μ.Χ καί εντεύθεν,η Ρώμη ,ως  κέντρο εξουσίας,αναζητά την δημιουργία μιάς νέας πρωτευούσης,υπό το πρίσμα των γεωστρατηγικών φορτικών πιέσεων..

Η ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η πρώτη επιλογή του Κωνσταντίνου γιά το χτίσιμο της καινούργιας πρωτευούσης ήταν το Ίλιον.Η περιοχή της αρχαίας Τροίας.Με το πολιτικόν σκεπτικόν συμβολικής συνενώσεως της ελληνορωμαικής μυθιστορίας.Όμως το σχέδιον αυτό ναυαγεί,κατόπιν επιρροής χριστιανών Στρατηγών του,οί οποίοι δεν ήθελαν τον ρηθέντα συμβολισμό γιά ευνοήτους λόγους.Τελικώς επιλέγεται η χώρα του αρχαίου Βυζαντίου.Στο σταυροδρόμι Ασίας καί Ευρώπης.Ιδρύεται η Κωνσταντινούπολις,περί τα 330 μΧ καί συνεχίζει τον ιστορικόν βίον της,γιά 1000 ακόμα έτη, η ανατολική ρωμαική Αυτοκρατορία.Το δυτικόν τμήμα της κατακερματίζεται από επιδρομές γερμανικών φύλων. Σλαβοι, Άβαροι, Πέρσες, Άραβες, Τούρκοι απειλούν το ανατολικό κομμάτι της σε όλη την ιστορική της διαδρομή,με την γνωστή κατάληξη στα 1453.Καί σε αυτό το σημείο,προφανώς συμφωνεί η κυρία Ελένη.Καί  μάλιστα ,συνηγορεί πλήρως στην αποκάλυψη της αποκρυπτομένης ιστορικής αλήθειας  ενός σημαδιακού επεισοδίου της πτώσεως της Πόλης.

ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος,αποδεχόμενος τα πρωτεία του Πάπα της Ρώμης γιά λόγους πολιτικής σωτηρίας,τέλεσε ενωτική, την τελευταία λειτουργία στην Αγιά Σοφιά.Ο επίδοξος Πατριάρχης Γεννάδιος τον αναθεμάτισε..Είναι ο Γεννάδιος,ο οποίος θα κάψει καί τα βιβλία του Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος,θα καταπνίξει την μοναδική προσπάθεια ελληνικής εθνικής αφυπνίσεως,μετά από 10 αιώνες απαγορεύσεως ακόμα καἰ της λέξεως ..Έλλην,καί θα υποδεχθεί τον Μωάμεθ τον Εκπορθητή,με ανοιχτάς αγκάλας..Όλα αυτά,κάτι μας θυμίζουν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ Η ΝΕΑ ΣΙΩΝ ..Η ΝΕΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ..

Στον 4ο αιώνα μ.Χ στην Ανατολική Ρωμαική Αυτοκρατορία,καί ιδίως στην Χερσόνησο του Αίμου  στην Μικρά Ασία καί στην Εγγὐς Ανατολή παραμένει έντονη καί πληθωρική,ουχί μόνον η ευρεία χρήσις της ελληνιστικής κοινής γλώσσης,αλλά καί η ισχυρή παρουσία ελληνικών καί ελληνοφώνων πληθυσμών.Παρατηρείται επίσης στην συγκρητιστική ατμόσφαιρα της εποχής μία πάλη μεταξύ των παραδοσιακών ..πολυθειστικων ανεκτικών θρησκειών με ..μονοθειστικές ,ολοκληρωτικές.Στην δεύτερη ομάδα υπάγεται ο Χριστιανισμός,ο οποίος εξεπήγασε από μία αιρετική σέκτα του Εβραισμού,αποβάλλοντας το εθνικιστική εβραική πρωτογένεση του,προσλαμβάνει ακραιφνώς διεθνιστικό καί ανεθνικό εν γένει χαρακτήρα,ιδίως από τον Παύλο ,τους Ευαγγελιστές καί τούς πρωτολείους θεωρητικούς του,.Πατέρες της Εκκλησίας του...

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ
.
Από την θεμελίωση της Κωνσταντινουπόλεως,από τον φερώνυμο Ρωμαίο ,από τον Θεοδόσιο μεχρι τον Ιουστιανιανό καί εντεύθεν, δηλαδή από τον 4ο  μέχρι κυρίως τον 6ο αιώνα,σημειώνεται μία δραματική κοσμοιστορική αλλαγή.Η κυρίαρχη κάστα της ανατολικής Ρωμαικής Αυτοκρατορίας,με έδρα την Κωνσταντινούπολη,την μετέπειτα επισήμως επονομασθείσα. .Νέα Ρώμη..αλλά καί Νέα Σιών ..Νέα Ιερουσαλήμ,υιοθετεί ,διαμορφώνει καί χρησιμοποιεί ακόμα και δογματικώς,διά των πλήρως ελεγχομένων υπ αυτής Οικουμενικών Συνόδων της Εκκλησίας,τον κατεστημένο Χριστιανισμό,ως εργαλείο επιδερμικής θρησκευτικής,βιαίας ενοποιήσεως των φυλετικώς διαφορετικών υπηκόων της,εξαπολύοντας έναν από τους στυγνότερους ,μαζικότερους φονικότερους θρησκευτικούς διωγμούς,ολοκλήρου της παγκοσμίου Ιστορίας.

Μία απάνθρωπη, σε κάθε επίπεδο,εκστρατεία αφανισμού ,κατακρημνίσεως καί εξοντώσεως του ελληνικού θρησκευτικού πολιτισμού,με πρόθυμο σύμμαχο τον μονοπωλιακή επιβήτορα της κρατικής θρησκευτικής Εκκλησίας...Τα ντοκουμέντα είναι σκανδαλωδώς άφθονα.Η συστηματική πολιτική δηώσεως των πολιτιστικών αγαθών καί ο πολιτικός καί νομικός διωγμός των θρησκευομένων Ελλήνων,είναι ένα σαρωτικό ιστορικό γεγονός..Καί σε αυτό το σημείο,προφανώς συμφωνεί η κυρία Ελένη.

ΤΟ ΡΩΜΑΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ ΕΠΙΔΟΞΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΥΣ ΚΑΊ ΟΧΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

Μέσα από τον κυκεώνα χάους καί αίματος ,καταστρέφεται ο προγονικός Ελληνισμός,διώκεται απηνώς καί οί νέοι κυρίαρχοι επιβάλλουν διά πυρός καί σιδήρου μίας εκτεταμένης γενοκτονίας,τον καινοφανή χριστιανικό Μύθο καί το αντίστοιχο κοινωνικό του πλαίσιο.Ουδείς επιτρέπεται να προβάλλει το φρούδον επιχείρημα,ότι το ιδεοθρησκευτικόν κατασκεύασμα της ανατολικής ρωμαικής εξουσίας,γιά αιώνες βουτηγμένης στην διαφθορά,σε συμπαιγνία με το τυραννικό πατριαρχικό κατεστημένο,απετέλεσε συνέχεια της εθνοθρησκευτικής κοινότητος του αρχετυπικού Ελληνισμού.τον οποίο επιχείρησαν να εξολοθρεύσουν...

Κάθε θρησκεία,εκφράζει ένα πολιτιστικό καί αισθητικό πρόταγμα.Προερχόμενο από τον παραδεδομένον κώδικα των αρχών καί επιτασσομένων αξιών της,από την ηθική της,οντολογική κοσμολογία καί την θεολογική της συγκρότηση.Βασικά συστατικά ,τα οποία σχηματίζουν και σημασιοδοτούν την απόχρωση εννοιών καί κανόνων τρόπου βιωτής μίας κοινωνικής οργανώσεως.Διατείνομαι ευλόγως ,ότι είναι κουραστική καί περιττή η αναφορά των εκατοντάδων θεμελιακών αντιθέσων τού αρχεγόνου,μοναδικού Ελληνισμού,διότι ο Ελληνισμός είναι ενιαία φυλετική καί πολιτιστική ύπαρξη στην Ιστορία καί ουδέποτε ντύθηκε καρναβάλι ,προς αντιπαραβολήν με τον ρωμηοβυζαντινό Χριστιανισμό.Πρόκειται περί διαφορετικών συμπάντων  Ιδεών καί Κελευσμάτων.

ΧΑΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΚΟΣΜΟΕΙΔΩΛΩΝ

Εξηγούμαι.Μία απλή δειγματοληπτική σύγκρισις της καλλιτεχνικής καί αισθητικής ταυτότητος τού Ελληνισμού με τον ρωμηοβυζαντισμό,πείθει επαρκώς,ότι πρόκειται περί δύο αντιθέτων κοσμοθεωρητικών συστημάτων,τα οποία εξωτερικεύουν μία εξιδιάζουσα φυλετική ψυχή  .Μία ασύμβατη εννοιοδότηση αξιακών προσημάτων καί βιοθεωρίας.Μία εντόνως διαφέρουσα αντίληψη του νοήματος της ζωής,του σώματος,του πνεύματος,αλλά καί της πολιτειακής διαρθρώσεως μίας ανθρωπίνης ομάδος..Στην Γλυπτική καί στην εικονογραφία,διαπιστώνουμε την αντιπαράθεση δύο ιδιαζόντων ,ασύνορων πολιτισμών..Ο Έλλην, λάτρης της κοσμικής Αρμονίας,της Ερασμιότητος,του Σφρίγους,της Ευμορφἰας, του δυναμισμού,έπλασε τους συμβολισμούς των Θεών του,με γυμνά αθλητικά,συμμετρικά σώματα,τα οποία ακτινοβολούν μία τραγική υπερηφάνεια.

Ο Ρωμηοβυζαντινός,βυθισμένος στην απαξιωτική αρνησικοσμία ,στην σαρκολοιδωρία καί στην επίγεια αγχόνη μεταφυσικών κολασμών,του εβραιοχριστιανικού δόγματος,ζωγράφισε πολύθλιβες,δυστυχείς καί άξιες οίκτου μορφές..Αγίων ,κατάφορτων με κουρέλια καί σκοτεινά ενδύματα μελαγχολικής διαθέσεως,εμβλημάτων τάσεων αφαιρέσεων της ύλης καί δολοφονίας πάσης,ορμεφύτου αισθητικής τέρψεως,με σκοπό την εξαύλωση καί την ..σωτηρία της ψυχής από την παντού στην γη ελλοχεύουσα ..αμαρτία.Καί σε αυτό το σημείο,ελπἰζω να συμφωνεί η κυρία Ελένη..Το ιδανικόν του Έλληνος είναι ο καλός καί αγαθός,ο πολεμιστής,ο Ήρως..Γιά τον Ρωμηοχριστιανό..ο ευνούχος καί ο ερημίτης..Περί ποίας συνεχείας καί συνεκτικότητος, ποιούμεθα μνείας, κυρία Ελένη;;
.
Αντιπαρέρχομαι τους μαιάνδρους των ιδεολογικών καί κοσμοερμηνευτικών διαφοροποιήσεων,μνημονεύοντας απλώς καί σημειακώς, το ασυμβίβαστον της ποιοτικής διακρίσεως των..Ομήρου, Ησιόδου Ηρακλείτου, Πυθαγόρα, Πλάτωνος, Αριστοτέλους με τούς θεοπάλαβους καί αιμοσταγείς προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, μήτρας του Χριστιανισμού, καί με τούς απατεώνες λογοκλόπους της Καινής.Υπογραμμίζοντας,γιά μία άλλη φορά,ότι τα ελληνικά πολιτιστικά ανδραγαθήματα της Φιλοσοφίας,της ελευθέρας επιστημονικής ετάσεως όλων των βιοτικών πτυχών,της Τραγωδίας καί του Αττικού Θέατρου,του ολυμπιακού αθλητισμού,απηγορεύθησαν καί εδιώχθησαν ανηλέως από το Βυζάντιο ,ως ποινικά αδικήματα.

Περί ποίας συνεχείας ομιλούμε ,κυρία Ελένη;;Καί ασφαλώς,κυρία Ελένη,αν πάρουμε ένα απλό παράδειγμα του..βυζαντινού πολιτισμού της χριστιανικής αγάπης καί του βιβλικού ελέους,στο βυζαντινόν ποινικόν δίκαιον,θα επισημάνουμε από κοινού,ότι  καθιερωμένες ποινές,όπως η τύφλωσις,η γλωσσοτομή,το   κόψιμο  της μύτης καί των αυτιών,ο σωματικός ακρωτηριασμός, απάδουν σε ..θεοσεβούμενες κοινωνίες, διοικούμενες από Αυτοκράτορες,εικόνες του Θεού στην  υδρόγειο σφαίρα.Σίγουρα ,όμως ,η απαγόρευσις των γυναικών ,να εμφανίζονται στους δημοσίους δρόμους,χωρίς κάλυμμα κεφαλής,μας παραπέμπει σε άλλες εποχές καί ομοτραφείς αβρααμικές θρησκείες της Ανατολής.



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΘΝΟΓΕΝΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ  ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Σαφώς, η χριστιανική εθνοθεώρησις αποστασιοποιείται από την κλασική ελληνική.Αν γιά τους Έλληνες η σύμπηξις καί η λειτουργία εθνικής ελληνικής,πολιτικής οντότητος,κατά βάσιν, επερείδετο σε αυστηρά , φυλετικά κριτήρια φυσικού Γένους, συγγενών αυτοχθόνων, αντιθέτως γιά την αντεθνική καί αντιφυλετική ρωμηοχριστιανική εστηρίζετο, στην αποδοχή του χριστιανικού δόγματος,στην βαπτιστική τελετουργία πολιτογραφήσεως ανθρώπων πάσης Ράτσας καί Πατρίδος καί στην υποταγή στον Αυτοκράτορα καί στο Πατριαρχείον της κρατικής εκκλησίας.Επομένως ,ομιλούμε περί διαφορετικής εννοίας καί καθορισμού εθνοθρησκευτικών ,κοινωνικών ιστορικών συγκροτήσεων.



ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΟΚΡΑΤΙΑ

Το περίφημον Βυζάντιον υπήρξε μία θεοκρατική,κληρικοκρατική Αυτοκρατορία ασιατικού τύπου.Στἠθηκε επί των ερειπίων του λεηλατηθέντος ελληνικού πολιτισμού.Το δογματικό του προφίλ  ήταν ένα μείγμα σκοταδιστικών,παραφρενικών παραληρημάτων αισχράς,ανθελληνικής περιφρονήσεως της ανθρωπίνης καί κοσμικής Φυσιορυθμίας.Ένα ψυχεδελικὀ κράμα εβραικού φανατισμού ,συμπλεγματικής μισαλλολογίας καί μισαλλοδοξίας,μεταφυσικών δεισιδαιμονιών, ψυχωτικών παρακρούσεων καί διχασμένης ταυτότητος παμμείκτων ,επεισάκτων φυλετικών όχλων..

Σε αυτό το ιστορικό δυστύχημα,χρησιμοποιήθηκε νοσφιστικώς καί καταχρηστικώς,η κοινή ελληνιστική γλώσσα,στην οποία εγράφησαν τα ..Ευαγγέλια,πλήν, του κατα Ματθαίον,διότι ήταν η κυρίαρχη γλώσσα επικοινωνίας των λαών ,την εποχή της συγγραφής των.Αν ήταν η..Κινεζική γλώσσα,θα εγράφοντο σε αυτήν,καί ίσως μέχρι καί σήμερα,το ρωμηοβυζαντινόν πληθυσμιακόν συμπίλημα ,θα υμνούσε τον Ιεχωβά,τον Αβραάμ ,τον Ιακώβ,τον Ιησού στα ..κινέζικα.Αν από τον 7ο αιώνα ,επί Ηρακλείου καθιερώθηκε η ελληνική ,ως διοικητική γλώσσα της ανατολικής ρωμαικής αυτοκρατορίας,αυτό οφείλεται στα ισχυρά ελληνόφωνα ανθρωπογεωγραφικά δεδομένα ,τα οποία εξακολουθούσαν να υφίστανται,παρά την πλαστογράφηση των ηθών καί των εθίμων τους από τους ρωμαιοχριστιανούς κατακτητές των καί την εξαλλοιωτική κακοποίηση των παραδόσεων τους από την εξουσία ,αλλά καί από τον γλωσσικό συμβιβασμό υποταγής,σε μία γλώσσα,η οποία πιά δεν φιλοσοφούσε,αλλά βιασθείσα ..επαινούσε τα κατορθώματα των αιωνίων εχθρών της.

Ο βυζαντινός ρωμηοχριστιανισμός ,σε κάθε τομέα ,είναι απότοκος καί αποτέλεσμα ξένης στρατιωτικής τρομοκρατίας καί θρησκευτικής κατοχής.Εσαεί.Δεν είναι αλληλουχία,αλλά απόπειρα δολοφονίας του Ελληνισμού,ως εθνοθρηκευτικής κοινωνίας ,όπως την όρισαν οί αρχέγονοι Έλληνες..Η Ιερουσαλήμ ,το νεό λαοτικό Ισραήλ της Καινής Διαθήκης η Νέα Σιών της Κωνσταντινουπόλεως,έχουν πολιτιστική καί εθνική σχέση με τον Ελληνισμό,όσο τα μουλάρια με το φεγγάρι.

Θα μου επιτρέψει,τώρα, ο φίλος αναγνώστης,αλλά καί η κυρία Ελένη,να ολοκληρώσω σε αυτό το σημείο,το κείμενο εκθέσεως μερικών ,ακροθιγών στοχασμών ,υποδαυλισθέντων από το  ενδιαφέρον βιβλίο της, περί βυζαντινών ιδεολογιών καί ..Ρωμηοσύνης..Η ώρα πέρασε.Όταν πίπτει η σκιά του Σκότους,γιά εμας τούς υπερήλικας,σημαίνει κάτι ιδιαίτερον.Ακούμε βαριά την απήχηση της λειτουργίας της αδιστάκτου κλεψύδρας.Καί η τάσις αναβλέψεως της ψυχρής σωφροσύνης αγκομαχάει ,όπως καί ένας μαραθωνοδρόμος στην τελευταία διαδρομή των 100 μέτρων.

Η αντίστροφη μέτρηση προς την υπερβατική μεταρσίωση επιταχύνεται.Ό χρόνος συρρικνώνεται.Καί τα απλά καθημερινά πράγματα, φαντάζουν αμύθητοι θησαυροί..Φίλε Αναγνώστη,δεν μπορείς να με καταλάβεις..Η κυρία Ελένη,όμως,μπορεί άνετα να με νοιώσει..ακριβώς όπως ένας επίδοξος ταξιδιώτης,αισθάνεται εξ ενστίκτου, την εσωτερική ένταση του συνταξιδιώτη του..ακόμα καί στον τερματικό σταθμό..λίγο πριν την επίβίβαση στο λυτρωτικό ,φιλόξενο σκάφος γιά το τελικό  μεγαλοπρεπές ταξίδι.

                                                  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΓΟΣ

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

ΟΙ ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΣΩΡΡΑΣ


     H άνοια είναι μία σοβαρότατη πάθησις.Διακρίνεται στην κληρονομική καί στην προιούσα γεροντική.Ασθενείς,οί οποίοι προσβάλλονται προ τού 60ου έτους της ηλικίας των,ανήκουν στην πρώτη κατηγορία.Στην δεύτερη υπάγεται ,ένα σημαντικό ποσοστό  υπερηλίκων,πέραν τού 75ου έτου,.λόγω της φυσιολογικής φθοράς εγκεφαλικών κυττάρων,αν καί η ακριβής αιτία γενέσεως καί εκδηλώσεως της λερναίας ύδρας, αυτής της βασανιστικής αρρώστειας,παραμένει επαλγές αίνιγμα γιά τον επιστημονικό κόσμο καί τα θύματα της..Γιά την συλλογικήν εγκεφαλικήν μαλάκυνσιν,όπως εκαλείτο παλαιότερα η νόσος,ίσως φταίνε τα φεγγάρια.

     Ένας ασθενής,προσβληθείς εκ της ασθενείας,επισημαίνεται σε σταδιακή η,ταχεία κατάσταση ψυχοπνευματικής ανισορροπίας,σχιζοφρενικών επεισοδίων καί μαρυτρικών παραισθήσεων.Γιά να το καταλάβουμε,με ένα απλό παράδειγμα,ο άνους αντιλαμβάνεται ένα δοχείο με σκατά,σαν αγγείο χρυσαφιού..

     Από τα 1848 μέχρι το 1855,στην θρυλική εποχή τού Όθωνος,η Πελοπόννησος συνταράζεται από μία εκτεταμένη ανταρσία χιλιάδων χωρικών.Γιά την καταστολή της ,χρειάστηκε η επέμβασις τού Στρατού καί τού Στόλου.Εμπνευστής καί υποκινητής της ,ο περιβόητος ρασοφόρος,ο Παπουλάκος.Μέχρι τα γεράματα του,ασκούσε το επάγγελμα τού χασάπη στον Μωριά.Ξαφνικά, θα παρατήσει την ενασχόληση του,θα γίνει καλόγερος καί θα τριγυρνάει στα χωριά.Διαδίδει ,ότι συνομιλεί με την Παναγία καί λαμβάνει προσωπικές της εντολές γιά την υπέρβαση τού κοινωνικού αδιεξόδου της Πατρίδος..



     Διασαλπίζει την ανάγκη να καταργηθούν τα δημοτικά σχολεία.Να σταματήσουν τα Ελληνόπουλα να διδάσκονται τά..άθεα γράμματα των αρχαίων.Να μελετούν μόνον τα Ευαγγέλια καί τους Ψαλμούς της Ορθοδοξίας.Να καταργηθεί η καθολική μοναρχία τού Όθωνος.Οραματίζεται ένα θρησκευτικό,χριστιανικό..χαλιφάτο στην Ελλάδα.Η δράσις του έχει συγκλονιστική απήχηση σε ευρύτατες μάζες αμορφώτων,εξαθλιωμένων χωρικών..

     Πλέκεται ο μύθος του θαυματοποιού.Θεραπεύει,δήθεν, τυφλούς καί κωφούς.Καταβάλλει τους νόμους της φύσεως,αντιμετωπίζει αθεράπευτες ασθένειες.Υπόσχεται την επίγεια ευτυχία καί την επουράνιον σωτηρίαν.Πρωτίστως,πλάθεται η μυστηριακή αύρα τού εντολοδότου της Παναγίας.Θρησκευτική έκσταση,κυριεύει πλήθος ανθρώπων.Περιφέρεται σε όλη την Πελοπόννησο.Τον προσκυνούν καί τον λατρεύουν.Ακόμα καί μία τρίχα από τα γένεια του,θεωρείται ιερά.

     Κηρύσσει εξέγερση κατά τού ..αθέου Κράτους καί χιλιάδες κόσμου,τον ακολουθεί.Η κατάληξις του κινήματος σημαδεύεται από την αποστολή πολεμικού πλοίου στην Πελοπόννησο,την σύλληψη του καί την εξουδετέρωση της ανταρσίας.Ο Παπουλάκος ,μεταφέρεται σιδεροδέσμιος στην Αθήνα,δεν δικάζεται ποτέ,καί αποθνήσκει σε μοναστήρι της Άνδρου,στα 1863..

     Από τα 2010 μέχρι καί σήμερα,καί επισήμως γιά 3 ακόμα γενιές,οί απόγονοι των Ελλαδιτών φουστανελοφόρων της εποχής τού Παπουλάκου,βρίσκονται σε ολοκληρωτικό χάος υποτελείας,λαφυραγωγίας καί δραματικής εξαθλιώσεως.Απότοκες εξελίξεις τού φαύλου ,κομματοκρατικού καθεστώτος δεκαετιών,το οποίο,όταν μπορούσε καί έρριπτε ψίχουλα εξαγοράς καί εκμαυλισμού στούς γραβατωμένους Ραγιάδες,από το φαγοπότι της εσωτερικής ρεμούλας, ήταν όσιο καί άγιο,ενώ τώρα,που το μαγαζάκι χρεοκόπησε ,εξορκίζεται, εν χορδαίς καί οργάνοις, σαν αμαρτωλό...



     Καί έτσι άνοιξαν οί σκοτεινές καταπακτές τού φαλκιδευμένου, συλλογικού μαζικού υποσυνειδήτου των Ελλαδορωμιών. Διερράγησαν τα αραχνιασμένα σεντούκια της φύρδην μείγδην μνήμης καί εξήλθαν προσλαμβάνουσες εικόνες, ανακατωμένες.Αρχαία μεγαλεία,Ολύμπιοι Θεοί, βυζαντινές ψαλμωδίες,μαρμαρωμένοι Βασιλιάδες,Χριστοπαναγίες,αναμονἠ θαυμάτων.Υπέροχα σμιγμένες με μαρξιστικές προφητείες καί σοσιαλιστικές αγιαστούρες.Μία εντυπωσιακή ατμόσφαιρά μαστούρας,ανατολίτικου χασισοπωλείου ,με ιδεοληπτικούς ναργιλέδες,δίπλα στα κινητά τηλέφωνα καί στην εισαγόμενη τεχνολογία των..βαρβάρων Κουτόφραγκων...

     Εξαιρετική ευκαιρία γιά τεχνηέντως αναδυομένους επίδοξους Σωτήρες, Μάγους καί Θαυματοποιούς,τούς οποίους ,οι Ελλαδίτες της περασμένης δεκαετίας των δανεικών ευτραφών αγελάδων,αντιμετώπιζαν με περιθωριακή περιφρόνηση καί με κάποια οιηματική απόσταση.Αντί ο Ελλαδίτης να σκάψει τον λάκκο του καί να θάψει σε καθαρτήριο λουτρό αυτογνωσίας καί επωδύνου αλλά απελεθερωτικής ψυχικής παλιγγενεσίας, την παθογένεια της αβέλτερης,φιλοτομαριστικής νοοτροπίας του,να κατεδαφίσει τα  υψηλά τείχη της κοινωνικής καί πολιτιστικής του κακοδαιμονίας,που είναι η θεαματική ατροφία της εθνικής,πολιτικής του παιδείας,ξεκίνησε καθημαγμένος καί αμετανόητος, να επικαλείται τις σολομωνικές της θύραθεν σωτηρίας,εντός τού πολιτικού,σκωληκόβρωτου συστήματος,με το οποίο συμπορεύτηκε χαριτοβρύτως στον όλεθρο..

     Οί Μάγοι με τα δώρα δεν άργησαν να εκτοξευθούν,υπό αδιοράτου νάματος ευλογηθέντες,από το ταπεινωτικό πολιτικό περιθώριο στό κέντρο της θεατρικής παραστάσεως,ιδίως στην τελευταία πράξη της.Ο Αλέξης Τσίπρας γιά το ανησυχών φιλοθεάμων κοινό της ..αριστεράς.Ο Νίκος Μιχαλολιάκος γιά την ικανοποίηση μιας γαλαρίας αγρίων διαθέσων,που άρχισε όχι μόνο να σφυρίζει αποδοκιμαστικά καί κόσμια,αλλά καί να σπάει καθίσματα. Ο Αρτέμης Σώρρας το ..τράβηξε καί παραπέρα, ενθουσιάζοντας διαστρωματικώς την πλατεία.Χρωστάτε;;Πεινάτε;; Διψάτε; Διαλύεσθε; Κανένα πρόβλημα.. Ο ..Δίας να είναι καλά,καί ας ψοφήσουν χίλια αρνιά,καί τα ολύμπια 500 δισεκατομμύρια,τα οποία φυλάσσονται σε μυστηριακή θυρίδα..κάπου στην αμερικανική Κόκκινη Μηλιά...
.
     Ο Τσίπρας έσχιζε τα μνημόνια της κατοχής,σαν παρθενικούς υμένες.Έστηνε αγχόνες γιά τις κυβερνήσεις της ντροπής.Χάριζε φόρους.Κρατικοποιούσε τα πάντα. Από  Τράπεζες,λιμάνια μέχρι αερόστατα.Περιόδευε ανα την Γραικυλία,σαν Λυτρωτής.Πλήθη απελπισμένου λαού τον χειροκροτούσαν. Υπήσχετο ευτυχία σοσιαλιστικής ανθηρότητος, επιπλέον συντάξεις καί μισθούς. Αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης .Εθνική Υπερηφάνεια. Μαστίγια εκδιώξεως γιά τους δανειστές τοκογλύφους..Επικεφαλής ενός Θιάσου,με πλούσια επιχορήγηση καί άφθονα παραμύθια .Αυτά τα τερπνά μέχρι την κατάκτηση της δοτής ανθυπατίας..Τώρα εφαρμόζει ανενόχλητος,όλα εκείνα, τα οποία χαρακτήριζε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος..Κρίμα γιά αυτόν τον λαό..Το θέατρο  ,το είχε πολλές φορές απολαύσει.Μία αρχική φαρσοκωμωδία,που κατέληγε σε τραγωδία...



     Ο Νίκος Μιχαλολιάκος,γιά δεκαετίες στην πολιτικἠ γωνία,γνωστός μόνον στούς τείχους της καί στις ποντικότρυπες της,ωρύετο καί εκραὐγαζε γιά την ανατροπή τού κοινοβουλίου,υποδυόμενος τον μασκοφορεμένο Ζορρό,που θα αποκεφάλιζε τούς προδότες στην κοινοβουλτικη τους φωλιά,θα εγκαθίδρυε..εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς καί θα απελευθέρωνε την..Κωνσταντινούπολη.Η είσοδος του,όμως στην..καλή κοινωνία ,τον ζάλισε. Τότε άρχισε να έχει απώλεια συνειδήσεως,ταυτότητος καί  κρούσματα αποσπασματικής  μνημονικής λειτουργίας καί προσανατολισμού.



     Η Κίρκη, διά του ραβδίου της,μεταβάλλει σε γουρούνια,αυτούς που είναι προορισμένοι γιά τέτοιες οντολογικές μεταλλάξεις,καί όχι τους Οδυσσείς.Εξάντλησε την αριστουργηματική, πολιτική του στρατηγική μεγαλοφυία,σε επιχειρήσεις ηρωικών επελἀσεων σε πάγκους μικροπωλητών,σε παρελάσεις ροπαλοφόρων μασκαράδων καί σε  διανομές οπωροκηπευτικών.Οί  πολυτελείς,παγιδευτικές πύλες του κοινοβουλίου άνοιξαν ,αλλά γιά ευκαριακούς θαμώνες καί κακομαθημένους.. αγροίκους,παρά τις εμετικές υποκλίσεις μεταμελείας, αυτό σήμαινε καί την ..άγουσα στα εφεδρικά αποδυτήρια τού Κορυδαλλού..Με την διάπυρη προσδοκία δικαιώσεως,λόγω βλακείας.

     Ο Σώρρας ,ακόμα μία τραγελαφική περίπτωση μυθικής Νεμέσεως καί αστραπολαλίας των θεών καί Δαιμόνων,απλοποίησε τα πράγματα.Όπως γουστάρει η αφελής, φθαρμένη λαική ψυχούλα,δεκάδων χιλιάδων, οικονομικώς κατεστραμμένων Ελλαδιτών.Ως..εθνικός Μωησής,κατερχόμενος από τά ιερά βουνά καί λαγκάδια,σήκωσε ψηλά τις νέες δέκα εντολές ,κατόπιν τελετουργικής μεθέξεως καί επαφής με τον Δία.Η πρώτη εντολή είναι καί η αμεταθέτως τελευταία..Εσείς οί εκλεκτοί δεν χρωστάτε τίοποτα.Σε κανέναν.Ουδέποτε.Ο κρυμμένος Θησαυρός σας, θα σας κάνει πάλι πλούσιους καί ευτυχισμένους.Γνωρίζω που ακριβώς βρίσκεται.Θα τον αποκαλύψω..Άφθονα δισεκατομμύρια θα ρέουν σαν ποταμάκια.Ακολουθείστε με.



     Καί ο Τσίπρας,καί ο Μιχαλολιάκος καί ο Σώρρας καί λοιποί επίδοξοι Μάγοι είναι κοινοί πολιτικοί απατεώνες.Αν είναι καί ποινικοί,είθε, να το επιβεβαιώσει ή,να το ακυρώσει μία πραγματικώς ανεξάρτητη δικαστική έρευνα.Ο Τσίπρας αισχρός, στημένος κάπηλος καί σφετεριστής της λαικής δυστυχίας καί απογνώσεως.Ο Μιχαλολιάκος,κοινοβουλευτικός αργυραμοιβός καί πραματευτής της μικροαστικής παρδαλής καί οβιδιακής ψευτοεθνικοφροσύνης τού μνημονιακού διαλυθέντος κουρελοπρολεταριάτου της Γραικυλίας.Ο Σώρρας  ευφάνταστος,υπερφυής θιασάρχης ενός μπουλουκιού χρεοκοπημένων Ραγιάδων..

     Καί τα τρία δειγματοληπτικα πρόσωπα,εξευτέλισαν το αντικείμενο,με το οποίο,μυστηριωδώς καί θορυβωδώς ησχολήθησαν.Μωλώπισαν τα εξαγγελθέντα Ιδανικά,τα οποία εκφύλισαν σε σημαία ευκαιρίας προσωπικής καί παραγοντικής επιβιώσεως,εν μέσω ενός πολιτειακού ,υποθηκευμένου νεκροταφείου.

      Η δραματική περίπτωσις τού θανάτου τού Παύλου Φύσσα,από τον Ρουπακιά κατέδειξε την εσωτερική σαθρότητα της οικογενειακής,κομματικής επιχειρήσεως του πολιτικώς, υπόλογου γιά τον φόνο,σύμφωνα με δημόσια δήλωση του,Μιχαλολιάκου καί οί ψυχρές εκτελέσεις μελών της οργανώσεως του,ανέδειξαν το αποπνικτικό σκοτάδι μίας εν εξελίξει πολιτικής,ανθρώπινης τραγωδίας..
  
     Η δολοφονία της Ψυχιάτρου στην Λαμία,από ..τεταραγμένο οπαδό τού Σώρρα,ξετυλίγει δυστυχώς αργά,το κουβάρι καί αυτής της ψυχεδελικής οργανώσεως,την στιγμή που η χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων..φεύ,πέρασε ξανά πάνω από πτώματα,γιά να καθαρίσει το Άγος μίας κοινωνικής καί πολιτικής φενάκης..Όσο γιά το επικείμενο γεγονός ,το οποίο θα πυροδοτήσει καί την απαίσια ολική απογύμνωση τού ετέρου Τσαρλατάνου Τσίπρα,εύχομαι εκ βαθέων, να μην σφραγιστεί με εθνική καταστροφή..καί τότε αφυπνισθούν από την ένοχη νάρκη αυτοχειριαστικού εφησυχασμού,οί αρμόδιες Αρχές καί Δυνάμεις.

     Ο ΕΛΛΑΔΟΡΩΜΙΟΣ  ΟΧΕΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΩΣ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ,πάντα θα θρέφει εκφενδονιζόμενους επίδοξους Λυτρωτές καί Καραγκιόζηδες.Θα  χρησιμοποιεί καρναβάλια,γιά να εδραιώνει την κυριαρχία του,σε αντίστοιχους ρόλους στο Θέατρο τού παραλόγου καί τού μαζικού εκφαυλισμού.

     Καί όλα αυτά τα νούμερα,μάς θυμίζουν την διπλωματική  ευγένεια μίας Τσατσάς,στον προθάλαμο αναμονής, σε Οίκο Ανοχής, καί την θρυλική καθιερωμένη φρασεολογία της..Να περάσει ο επόμενος..παρακαλώ.


                                             ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΓΟΣ

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ
&
ΟΙ ΠΑΤΡΙΔΟΚΑΠΗΛΟΙ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ



     Πρώτιστη ένδειξη πατριωτισμού κάθε πολίτη ενός Έθνους είναι ο σεβασμός προς το Σύμβολο της Πατρίδος το οποίο είναι η Σημαία!

     Στην Ελλάδα,. ειδικός κανονισμός ο οποίος εδιδάσκετο ακόμη και από τις πρώτες τάξεις των Σχολείων στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, περιγράφει επακριβώς την υποχρέωση σεβασμού της Ελληνικής Σημαίας από κάθε πολίτη καθώς και τους κανόνες αποδόσεως σεβασμού προς αυτή με πρώτο και κύριο την έπαρσή της μόνον επί ιστού και την αποφυγή οιασδήποτε άλλης χρήσεώς της.

     Δυστυχώς, η μεταπολιτευτική δημοκρατική υπέλιξη ολόκληρης της Ελλάδος, συν τοις άλλοις, κατέφερε και τελειωτικό πλήγμα στην έννοια και την σημασία του εθνικού Συμβόλου μας αλλά και υπεδαύλισε την πολλαπλή κακοποίησή της εξευτελίζοντάς την ακόμη και ως παραφερνάλιο κομματικών χρήσεων!


     Προσφάτως, ένας νεαρός μαύρος ο οποίος εξελίχθηκε στην Ελλάδα ως ένας χρηστός πολίτης και αθλητής διεθνούς εμβελείας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, έχοντας υπηρετήσει ευόρκως ακόμη και στον Ελληνικό Στρατό, όταν του ζητήθηκε από ...Έλληνες (...) να τους υπογράψει αυτόγραφο επί Ελληνικής Σημαίας (!) αρνήθηκε ευγενικά υπογραμμίζοντας τον σεβασμό του προς το εθνικό μας Σύμβολο και δίνοντας ένα ηχηρότατο μάθημα πατριωτισμού προς, δήθεν, Έλληνες ασεβούντες κατά της Σημαίας μας. Ναι, αυτός ο μαύρος (...) τον οποίο εχλεύασε δημόσια ο αρχηγός της "Χρυσής Αυγής" (μαυριδερότερος, ψυχή και εμφανίσει) Νίκος Μιχαλολιάκος, κατέφερε ένα ηχηρότατο ράπισμα προς τους γραικύλους ανέθνιστους υπογραμμίζοντας την πατριωτική του ανωτερότητα έναντι εκείνων που εμπορεύονται τον πατριωτισμό προς άγραν ψήφων και μόνον.


     Aντιθέτως προς τον σεβασμό που επέδειξε ο Γιάννης Αντετοκούμπο προς την Ελληνική Σημαία, εκείνοι οι οποίοι θα έπρεπε να είναι υποδείγματα σεβασμού προς αυτή, οι οπαδοί και το κόμμα της "Χρυσής Αυγής" όχι μόνον απέδειξαν το ακριβώς αντίθετο αλλά και εξευτέλισαν την Ελληνική Σημαία μετατρέποντάς την ακόμη και σε ...μπουζουριέρα των αθλίων ροπάλων τους τα οποία φέρουν όχι για να πλήξουν τους εχθρούς της Πατρίδος αλλά για να ξεκάνουν κάθε πατριώτη ο οποίος θα μπορούσε δια του παραδείγματός του να τους καταστήσει παράδειγμα προς αποφυγή.


      Τυλίγοντας με την ...Ελληνική Σημαία τα φονικά ρόπαλά τους, οι εγκληματικοί χρυσαύγουλοι δεν εξευτελίζουν, απλώς, το εθνικό μας Σύμβολο αλλά και επιχειρούν να εξαγνίσουν τη φονική πρόθεσή τους να εγκληματήσουν "υπό παραλλαγή" εναντίον κάθε απαρέσκοντος, με αποτέλεσμα στον Μελιγαλά (π.χ.) να στέλνουν στο νοσοκομείο ένα αγνό συνέλληνα πατριώτη, τον Πρόεδρο του "Πατριωτικού Συνδέσμου" Αστέριο Χάμο ο οποίος είχε την ατυχή έμπνευση να μεταβεί στο ψηφοθηρικό "πανηγυράκι" τους για να τους ...υποστηρίξει. 



     Ανελλήνιστος, ανέθνιστος και μοιραίος ο εσμός των χρυσαύγουλων, δέχθηκε ακόμη ένα ηχηρό ράπισμα από εκείνον τον οποίο ο "αρχηγός" Νίκος Μιχαλολιάκος λοιδώρησε αποφεύγοντας να δει τον εαυτό του στον καθρέφτη!



     Και αυτός ο "μαύρος" Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος σαφώς και δεν είναι Έλληνας, απέδειξε ότι την Ελλάδα μπορεί να την σέβονται ακόμη και οι "μαύροι" εν αντιθέσει προς τους νομίζοντες εαυτούς ως "Έλληνες" αλλά ασεβώντας απέναντι στο εθνικό Σύμβολό μας το οποίο είναι η Σημαία!



     Έτσι, απέμεινε ο "μαύρος" Γιάννης Αντετοκούμπο να σηκώνει την Ελληνική Σημαία διεθνώς, όταν η "Χρυσή Αυγή" αρκείται να σηκώνει ...ρόπαλα, για να τα στρέψει στα κεφάλια συνελλήνων πριν τσακίσει το δικό της κρανίο, κάτι που θα συμβεί νομοτελειακώς!





Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΛΠΙΣ..
Ο ΕΥΡΩΝ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ



ΚΑΙ ΑΡΓΕΙΕ ΝΑΡΘΕΙ ΕΚΕΙΝΗ Η ΜΕΡΑ .
ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΟΛΑ ΣΙΩΠΗΛΑ.ΓΙΑΤΙ ΤΑΣΚΙΑΖΕ Η ΦΟΒΕΡΑ ..
ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΑΚΩΝΕ Η ΣΚΛΑΒΙΑ..

    Έίναι πασιφανές,ακόμα καί στά τρυφερά γαιδούρια αυτού του αλυσσοδεμένου,καθημαγμένου τόπου το μεγάλο κόλπο της καταστροφής μας.Η εφαρμογή του εξαιρετική καί ακώλυτος.Οί παλαιοκομματικοί Φύλαρχοι καί οί..μαρξισταί  υψηλών εισοδημάτων,ανδράποδα της ληστρικής,  κρατικοδίαιτης τραπεζικής καί  εργολαβικής ολιγαρχίας,συνενώθηκαν καί προωθούν με απίστευτα εγκληματικό τρόπο ,την ολοκληρωτική δουλαγώγηση καί απροσχημάτιστη εκποίηση του ελλαδικού χώρου.Αποτεφρώνουν στούς κλιβάνους της τεχνητής εξαθλιώσεως τεράστιες λαικές μάζες..

     Το απάνθρωπο,πολύχρωμο σκουπιδαριό του δημοκρατικού κατεστημένου στήνει,σε όλη την αλωθείσα χώρα, εκτελεστικά αποσπάσματα θανάτου καί ξεκληρίζει εν ψυχρώ τα ζαλισμένα ελλαδικά πλήθη.Συμμάχησε,εκβιαζόμενο, με την διεθνή τοκογλυφική σπείρα,με αντάλλαγμα την παραμονή του στην ανθύπατη εξουσία καί την καννιβαλική απόλαυση της χλιδής των ερπετών..Το κακόφημο καμπαρέ στην Πλατεία Συντάγματος,λειτουργεί όλο το 24ωρο,καί δέχεται νομοθετικές.. παραγγελιές των διεθνών υψηλών πελατών του.Σε ρόλο κοινού μαστρωπού εκπορνεύσεως καί ξεπουλήματος του τάλαινος λαού.ΟΠΟΙΟΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ,ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ,ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΜΑ.Νομιμοποιεί έναντι αμοιβής,διά της απλής παρουσίας του,ένα εθνικό κακούργημα..

     Καί οί όρνιθες πιά,  γνωρίζουν την βασική αποστολή των περιβοήτων μνημονίων λαικής εκμηδενίσεως.Ακόμα καί αυτές ,ξέρουν την αιτία καί την πρόφαση της εισβολής.Επομένως καί αυτές ευθύνονται γιά τον γενικό όλεθρο.Σύμφωνα με επίσημη έκθεση της Deutsche Bank,το 2011,μόνον η αξιοποίησις του φυσικού αερίου,νοτίως της Κρήτης,θα αποφέρει κέρδη σε προοπτική δεκαετίας,τουλάχιστον 600 δισεκατομμυρίων ευρώ.Καί αν συμπεριλάβουμε καί τον επίγειο καί υποθαλάσσιο ανεκμετάλλευτο φυσικό πλούτο της Ελλάδος ,από το ουράνιο της Πίνδου καί της Θράκης,μέχρι τα πετρέλαια του Αιγαίου καί την γεωοικονομική αξία της περιφήμου ,αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Αιγαίου-- Κύπρου,τότε θα κάνουμε λόγο γιά ένα φυσικό χρυσωρυχείο..

     Οί αρπακτικές πολυεθνικές εταιρείες καί η παγκόσμια χρηματιστηριακή κλίκα,σαν διψασμένες αγέλες,χρησιμοποίησαν το ξεπουλημένο καθεστώς της Δημοκρατίας,ευάλωτο σε εκβιασμούς καί άνετο σε χειραγώγηση,βουτηγμένο στην σκανδαλώδη διαφθορά δεκαετιών,σαν Κερκόπορτα λεηλασίας του τόπου.Το ελλαδικό, δημοκρατικό κρατικό πουταναριό ,χρεοκόπησε επισήμως στα 2010.Διά της τεχνητής διογκώσεως υπαρκτών καί φανταστικών χρεών,η αθλία δημοκρατία,έβαλε από το 2010 λουκέτο ,ακόμα καί στους θεσμούς υποτυπώδους λειτουργίας της.Τάφοι καί ερείπια στην Δημόσια Υγεία,Ασφάλεια,Άμυνα,Παιδεία.Έκτοτε συντηρείται ως αφρικανική αποικιακή δουλοπαροικία.Οί δανειστές τοκογλύφοι,ίστανται υπεράνω της κλίνης του θαλάμου της εντατικής του μελλοθάνατου ελλαδικού προτεκτοράτου,πλήρως καί αποπνικτικώς δεσμώτου,αναμένοντας καί την στερνή,ταπεινωτική υπογραφή τού εν ζωή μακαρίτη,στην διαθήκη της κληρονομιάς...

     Με τα  τρία μνημόνια εισβολής,καταλύθηκε ουσιαστικώς το σουρρεαλιστικόν ελληνικόν Κράτος.Η εθνική ,δημόσια καί ιδιωτική περιουσία,ευθέως καί γιά ..99 χρόνια είναι υποθηκευμένη στά ενεχυροδανειστήρια του λεγομένου Υπερταμείου,διεθνών τραπεζών καί εξίσου χρεοκοπημένων ευρωπαικών κρατών.Ο φυσικός θησαυρός της Ελλάδος,σε γη,θάλασσα,αέρα,τζογάρεται σε ένα πλιάτσικο μοναδικού ,σε καιρό  ειρήνης,στην παγκόσμια γραπτή καί άγραφη Ιστορία.Ο.. ελληνικός λαός ξεπαστρεύεται φοροληστρικά, με μια οργανωμένη εκστρατεία κατσαπλιάδων κοινού ποινικού δικαίου..Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗΣΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝΕΙ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ ΣΑΠΙΛΑΣ ΤΗΣ..ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΞΕΠΟΥΛΗΘΗΚΑΝ...

     Βρισκόμαστε στις απαρχές του τελικού γύρου της εκθμελιωτικής καταστροφής.Στα πληθυσμιακά ,γηρασμένα ,πλαδαρά μαζικά ελλαδικά ερείπια,μεταφέρονται σε θυελλώδη ένταση,αναρίθμητοι καθοδηγούμενοι όχλοι από την Αραπιά ,Ασίας και Αφρικής.Δεν είναι οικονομικοί μετανάστες.Τέτοια κατηγορία ανθρώπων,διοχετεύεται σε ανθηρές οικονομίες,που αναζητούν εργατικό δυναμικό.Στην Ελλάδα των 2 εκατομμυρίων ανέργων καί νεοπτώχων,με κατεστραμμένη οικονομική υποδομή,σίγουρα δεν πρόκειται να απορροφηθούν.Ούτε εμπίπτουν στην πλειονότητα τους,στην θολή έννοια των προσφύγων.
.
     Οί μάζες εκατοντάδων χιλιάδων αλλογενών,που καταφθάνουν στην ανοχύρωτη Ελλάδα,είναι ανξέλεγκτες,άνευ στοιχείων καί δηλώνουν,δασκαλεμένες,ότι γουστάρουν.Αλλά έρχονται,γιά να μείνουν.Στο επικείμενο κοινωνικό χάος ,στην προοπτική εδαφικού διαμελισμού καί δημιουργίας πολυεθνικών καί πολυθρησκευτικών τριβών,οί..χρήσιμοι ενεργούμενοι ηλίθιοι,θα ανήκουν καί στις δύο πλευρές,προς δόξαν των διεθνών δουλεμπόρων και τοκογλυφικών εξουσιαστών..
.
Το γεωπολιτικό κάδρο της κατεχομένης Ελλάδος δεν είναι γκρίζο,είναι μαύρο.Την ίδια ώρα,που συντελείται η εθνικώς ολέθρια δημογραφική αλλοίωσις,εν μέσω οικονομικής ανέχειας,το Αιγαίο παρεδόθη στο ΝΑΤΟ,το οποίο ,με πρόσχημα την υποδαυλισμένη οιωνεί μεταναστευτική κρίση,αφαιρεί καί τυπικώς την διοίκηση απο το κρατικόν άμβλωμα των Αθηνών.Πανέτοιμο να αναλάβει την προστασία των πολυεθνικών κολοσσών ,οί οποίες θα στήσουν τις πλατοφόρμες καί τους αγωγούς σε ένα de fakto διχοτομημένο Αρχιπέλαγος,με φτηνό εργατικό ανθρώπινο υλικό ,τους ξεριζωμένους Αραπάδες,οί οποίοι θα κατοικούν μαζικώς τα νησιά,αλλάζοντας,ίσως γιά πάντα το φυλετικό καί θρησκευτικό ιστορικό προφίλ τους.Βεβαίως καί η Τουρκία,δεν θα χάσει ευκαιρία,να αποκαταστήσει τα ..οθωμανικά βιλαέτια της Θράκης καί τού Αιγαίου,διαγράφωντας σαν μία μελανή σελίδα της Ιστορίας της,το 1821 καί το 1913..ΤΟ ΧΑΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΦΛΕΞΙΣ ΚΥΟΦΟΡΟΥΝΤΑΙ..
.
     Ενώπιον των εν εξελίξει δραματικών συσσωρευθέτων αδιεξόδων,η πλουτοκρατική αστική δημοκρατία των Αθηνὠν,ασφυκτικώς υποτελής,στις ανώμαλες ορέξεις των διεθνών προστατών της,έχει υπογράψει την θανατική καταδίκη της μνημονιακής δηωθείσης καί αιχμαλωτισθείσης Ελλάδος,δημεύοντας την εθνική περιουσία στα βρώμικα σεντούκια των τοκογλύφων εισβολέων.Πλιατσικολογεί σε βάρος των λαικών εισοδημάτων,επιβάλλοντας αυταρχικώς  γιά την  ληστροκαπιταλιστική ευωχία του κατεστημένου της,την γενικευμένη κομμουνιστική αθλιότητα εκατομμυρίων διαλυμένων Ελλαδιτών..
.
     Ζούμε σε μία γεωγραφικώς καί φυσιοκρατικώς, ευλογημένη,πανέμορφη,πλούσια χώρα.Κάθε Ελληνόπουλο που γεννιέται ,αντί να χρωστάει 20.000 ευρώ γιά τα..γαμησιάτικα κοινών απατεώνων,ακόμα καί προ της εξόδου του απο την μαιευτική κλινική,θα έπρεπε να εξέρχεται μέ μία κρατική επιχορήγηση 20.000.Κάθε ελληικό νοικοκυριό,το οποίο σήμερα ,στερείται και της στοιχειώδους θερμάνσεως,θα έπρεπε να έχει σχεδόν δωρεάν ρεύμα,από  την αξιοποιήση της αιολικής καί υδροηλεκτρικής ενέργειας των αφθόνων φυσικών πόρων της Πατρίδος μας,συν την κλασσική ηλεκτρική ένεργεια,που δίνουν τα σπλάχνα της Γης μας..Όμως το άθλιο δημοκρατικό καθεστώς γία δεκαετίες,μπούκωσε την ΔΕΗ με τούς κομματικούς στρατούς --πελάτες  του,εδραιώνοντας την μαυλιστική του επιβολή..στερώντας τον ..ελληνικό λαό,από τη δίκαιη διανομή του φυσικού καί κοινωνικού του πλούτου..Γιά να περιοριστούμε σε ελάχιστα παραδείγματα..

     Υπάρχει ελπίς;;..Μεταφυσική.Ο ..ελληνικός λαός ,υποφέρει σήμερα, γονατισμένος σε συνθήκες εξευτελισμού καί παγκοσμίου χλεύης..με την επισήμως διακηρυγμένη επιδίωξη,να σέρνεται αιμόφυρτος γιά..άλλα 99 χρόνια καί όχι 100.ΜΠΟΡΕΙ Ο ..ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΝΑ ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ;;


     Η αναστροφή της καταστροφής,δεν γίνεται εντός σκηνοθετημένων κοινοβουλετικών,θεατρικών πλαισίων.Ούτε εντός του ισχύοντος τοκογλυφικού πλέγματος..Οί  μεγάλες ιστορικές αλλαγές ,απαιτούν παλλαική επιστράτευση, συντονισμό,πειθαρχία,στιβαρή Ηγεσία..ή οποία ασφαλώς δεν ἐχει ουδεμία σχέση με την σημερινή βιτρίνα της πολιτικάντικης συμπολιτευομένης καί αντιπολιτευομένης κλίκας,της οποίας καί τα στελέχη της ακόμα, σε όργιο αυτοκαταστροφικής αυτεπιγνωσίας,αλληλοχαρακτηρίζονται,ανήθικοι απατεώνες καί αγύρτες.....
.
     ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΛΠΙΣ...ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ ,ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,ΝΑ ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,ΝΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ,ΝΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟ ΛΑΟ... ΛΑΟΙ ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ. .ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ, ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ. Καί σήμερα,η Ιστορία,περιφέρεται,κυριολεκτικώς ,ως επαίτης στους δρόμους...
.
                                               ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΓΟΣ

.